Page 8

Visitodense 2017

8 H.C. Andersens Hus Th e Hans Christian Andersen Museum • Das Hans Christian Andersen Museum DK I den gamle bydel i Odense ligger eventyrdigterens fødested. H.C. Andersens Hus åbnede i 1908 som museum for digterens liv og virke og er dermed et af verdens ældste digtermuseer. Museets udstillinger fortæller om digterens liv, fra barndomsårene som fattig skomagersøn i Odense, gennem den svære tid på vej mod drømmenes mål i København, skolegangen, digterens debut og forfatterkarriere, alderdom og død. Du kan følge digterens bekendtskaber, kærlighedsliv, kunstneriske karriere og hans mange rejser. Udstillingerne fører dig tilbage til den tid, som H.C. Andersens værker udspringer fra: Hans levetid - fra 1805 til 1875 - var fuld af store begivenheder. Du bliver præsenteret for mennesket H.C. Andersen, hans karakteristiske fremtoning og hans sind. Digterens kreative spændvidde vises gennem hans tegninger og klip. Museet har alle moderne faciliteter, og du kan gå på opdagelse i H.C. Ander- sens univers, bladre i hans bøger via PC og høre hans eventyr ved de mange lytteposter. www.museum.odense.dk GB The fairytale writer’s birthplace lies in the old city precinct. The Hans Christian Andersen Museum opened in 1908 as a museum focusing on the life and work of the writer, making it one of the oldest writer/poet museums in the world. The museum exhibitions tell of the writer’s life, from his childhood years as the son of a poor shoemaker in Odense via the hard times he spent on his way towards realising his dreams in Copenhagen, his schooling, debut and career as a writer, old age and death. You can follow the writer’s acquaintances, love life, artistic career and his many journeys. The exhibitions take you back to the age out of which Andersen’s works originate: His lifetime - from 1805 to 1875 - was full of great events. You will be presented with the person Hans Christian Andersen, his characteristic appearance and his cast of mind. The writer’s creative range is illustrated via his drawings and paper cuts. The museum has all modern facilities and you can set off exploring Ander- sen’s universe, leaf through his books via computer and listen to his fairytales at the many listening posts. DE Im alten Viertel Odenses ist das Geburtshaus des Märchendichters. Das Hans Christian Andersen Haus öffnete 1908 als Museum, ist dem Leben und Werk des Dichters gewidmet und ist somit eines der ältesten Dichtermuseen der Welt. Die Ausstellungen des Museums über das Leben des Dichters ab der Elternhaus als armer Schuhmachersohn in Odense über die schwierige Zeit in Kopenhagen auf dem Weg zur Verwirklichung seine Träume, das Debüt und die Autorenkarriere bis zu den letzten Jahren und dem Tod. Sie können die Bekanntschaften, das Liebesleben, die künstlerische Karriere und die vielen Reisen des Dichters erleben. In den Ausstellungen werden Sie in die Epoche der Werke Hans Christian Andersens Werke zurückversetzt: Seine Lebenszeit – von 1805 bis 1875 – wurde von großen Ereignissen geprägt. Ihnen wird die Person Hans Christian Andersen sowie seine charakterische Ausstrahlung und sein Wesen vorgestellt. Seine kreative Spannweite wird durch Zeichnungen und Scherenschnitte dargestellt.


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above