Page 47

Visitodense 2017

47 Turistvenlige bycykler til fri afbenyttelse Free citybikes for tourists and guests • Kostenlose stadtfahrräder für touristen und Gäste DK Nu er det blevet lettere, mere attraktivt og gratis for turister og gæster i Odense at snuppe en bycykel. Det kræver blot en mobiltelefon og en SMS, så er der bycykel i 24 timer. Når tiden udløber, skal cyklen afleveres, men herefter kan der bookes nye 24 timer – fortsat til fri afbenyttelse. Systemet fungerer naturligvis både med danske og udenlandske mobiltelefoner, og der er opsat vejledning på dansk, tysk, engelsk og kinesisk ved alle bycykelstandere. GB Now it is easy, free and fun for tourists and guests in Odense to grab a city bike. All it takes is a mobile phone and a text message and you can use a city bike for 24 hours. Once the time is up you have to return the bike, but afterwards you can book another 24 hours - and it’s still free. Naturally the system works with Danish as well as foreign mobile phones and instructions have been posted in Danish, English, German and Chinese at all bike stands. DE Mittlerweile ist es einfacher, gratis und attraktiver für Touristen und Gäste geworden, ein Stadtfahrrad auszuleihen. Sie benötigen nur ein Handy und eine SMS, dann haben Sie ein Stadtfahrrad für 24 Stunden. Wenn die Zeit abläuft, muss das Fahrrad abgegeben werden. Doch danach kann es für weitere 24 Stunden zur freien Benutzung ausgeliehen werden. Das System funktioniert natürlich sowohl mit dänischen als auch ausländischen Handys. Die Anleitung finden Sie auf Dänisch, Deutsch, Englisch und Chinesisch an allen Stadtfahrradständern. Byens Bro Th e City Bridge • Die Stadtbrück e DK Stibroen strækker sig fra Østre Stationsvej til Kottesgade tæt på havnen. Broen er 135 meter lang og 40 meter høj. Det er arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects, der står bag designet af stibroen, der skal gøre det nemmere at komme fra Odense City til Odense Havn. GB The pedestrian and cyclist bridge extends from Østre Stationsvej to Kottesgade close to the harbour. The bridge is 135 meters long and 40 meters high. It is the architectural firm Gottlieb Paludan Architects, that has designed the bridge, which will make it easier to get from Odense City to Odense Harbour. DE Die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke verbindet durch ihre Lave zwischen dem Østre Stationsvej und der Kottesgade die Innenstadt mit dem Hafen.


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above