Page 42

Visitodense 2017

42 Grønne udflugter green excursions • grüne ausflugsmöglichk eiten Kulturbo tanisk Have Culture-bo tanical Garden • Kulturbo tanisch er Garten DK Kulturbotanisk Have er en af Odenses grønne parker, men med sit helt eget særpræg. Haven fungerer både som almindeligt grønt område, inspirationshave for haveelskere, og som undervisningssted for børnehave- og skolebørn. I Kulturbotanisk Have finder du både borde og bænke, en bro over åen, shelters, en pavillon, et lysthus og en bål- plads. Desuden er der også et toilet til rådighed for besøgende. GB The Culture-Botanical Garden is one of several parks in Odense, but at the same time quite unique. The garden serves as a recreative area for the locals, inspiration for garden lovers and education center for preschoolers and schoolchildren. Tables and benches, shelters, a pavillion, a firepit and toilets are available for visitors. A bridge spans the river if you need to cross. DE Der Kulturbotanische Garten ist nur einer von Odenses grünen Parks, hat aber seine eigenen Besonderheiten. Der Garten fungiert sowohl als normales Grüngebiet, als Inspirationsgarten für Gartenliebhaber und als Unterrichtsort für Kindergarten- und Schulkinder. Im Kulturbotani- schen Garten gibt es Tische und Bänke, eine Brücke über den Fluss, überdachte Rastplätze, eine Gartenlaube und eine Feuerstelle. Auch eine Besuchertoilette gibt es dort. Tarup-Davinde Grusgrav Tarup-Davinde Gravel Pits • Tarup-Davinde Kiesgruben DK Naturområdet ved Tarup-Davinde er formet af mange års gravning efter råstoffer og ændres og udvides hele tiden. Tarup-Davinde I/S opkøber løbende jord af de omkringliggende grusgrave, efterhånden som de tømmes for råstoffer. Når et nyt areal er opkøbt, genskabes jordlaget i området, så naturen igen kan flytte ind. I det nye landskab med rene grundvandssøer, småskove og krat, opstår der gode levesteder for mange dyr og planter. Du kan besøge området og gå en tur på stierne, fiske i søerne, overnatte i shelters eller benytte nogle af de mange andre faciliteter. GB The natural resort Tarup-Davinde is shaped by many years of digging for ressources and continues to change and expand. Tarup-Davinde I/S regularly buys land from the surrounding gravel pits as they cease making a profit. Once a new piece of land has been purchased the area starts reverting to its natural state and is gradually transformed into a new landscape with clean ground water lakes, small forests and thickets providing habitats for many animals and plants. When you visit you can go for a hike on the trails, fish in the put and take lakes, spend the night in one of the shelters or make use of some of the many other facilities. DE Das Naturgebiet bei Tarup-Davinde wurde durch langjährigen Rohstoffabbau geformt und ändert und erweitert sich ständig. Tarup-Davinde I/S kauft laufend Land der umliegenden Kiesgruben, nachdem alle Rohstoffe abgebaut wurden. Nach dem Kauf eines neuen Areals, wird die Erdschicht wiederhergestellt, um die Natur wieder einziehen zu lassen. In der neuen Landschaft mit reinen Grundwasserseen, kleinen Wäldern und Gebüsch entsteht so wertvoller Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Sie können das Gebiet besuchen und auf den Pfaden entlangwandern, in den Seen angeln, in Hütten übernachten oder Gebrauch von einer der vielen Einrichtungen machen.


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above