Page 37

Visitodense 2017

37 DK Odins Bro blev indviet den 15. juni 2014. Broen er en 28,14 meter bred dobbelt svingbro med en firesporet vejbane samt en dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side af broen. Broen er Nordeuropas største svingbro med en samlet spændvidde på næsten 200 meter og dermed et markant vartegn ved indsejlingen til Odense Havn. GB Odins Bro (Wotan’s Bridge) opened on 15th June 2014. The bridge is a 28.14 meters wide swing bridge with a four lane road and a two-way bicycle path along the northern side of the bridge. The bridge is Northern Europe’s largest swing bridge with a total span of almost 200 meters and makes for a distinctive landmark at the entrance to Odense Harbour. DE Die im Juni 2014 eingeweihte Odins Brücke ist eine 28,14 m breite dobbelte Drehbrücke mit vier Fahrbahnen und einem Radweg. Die Brücke ist mit einer Spannweite von fast 200 Meter die grösste Drehbrücke Nordeuropas und somit ein deutliches Wahrzeichen an der Einfahrt in den Odenseer Hafen. DK Vigelsø var oprindeligt 3 små øer, der i 1866 blev samlet med dæmninger. I 1990 købte staten øen for via et genopretningsprojekt at skabe et fristed for dyr og planter. Du kan besøge Vigelsø med egen båd eller sejle med rutebåden Lunden fra Klintebjerg. På øen er der afmærkede vandrestier, bålpladser, fugletårne og mulighed for overnatning i shelters. GB Originally Vigelsø was three separate islands but in 1866 the islands were connected by dams. In 1990 the Danish government bought the island and carried out a nature restoration project in order to create a sanctuary for plants and wildlife. You can visit Vigelsø in your own boat or on the small ferry Lunden from Klintebjerg. On the island you wil find a marked walking route around the island, a bird watching tower, fire pits and shelters for spending the night. DE Vigelsø bestand ursprünglich aus 3 kleinen Inseln, die 1866 durch Dämme miteinander verbunden wurden. 1990 kaufte der Staat die Insel, um ein Wiederherstellungsprojekt durchzuführen, das Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen sollte. Vigelsø kann mit dem eigenen Boot oder mit dem Schiff Lunden von Klintebjerg aus erreicht werden. Auf der Insel gibt es markierte Wanderwege, Feuerplätze, Vogelbeobachtungstüme und Übernachtungsplätze in Hütten. Book Lunden: www.fjordensdag.dk DK Stige Ø er en kunstigt anlagt ø - hvor første del af øen, den lange landtange, blev dannet af jord, der blev til overs fra udgravningen af Odense kanal i 1796-1803. Herefter blev der i 1967 anlagt en losseplads ved landtangen til at hælde affald direkte i jorden. I dag er øen en naturskøn halvø med et hav af friluftsaktiviteter. Her kan du blandt andet klatre, lege og køre på mountainbike i bakkerne. GB Stige Island is man-made. The first part of it - the long isthmus - was formed by leftover soil from the excavation of the Odense Canal between 1796 and 1803. Later in 1967 it was put to use as a landfill. Today, after a comprehensive restoration, the area is a scenic isthmus with lots of outdoor activity areas, like play- grounds and a mountainbike trail in the hills. DE Stige Ø ist eine künstlich angelegte Insel. Der älteste Teil der Insel, die lange Landzunge, wurde aus Erde aufgeschüttet, die durch die Aushebung des Odenseer Kanals 1796 - 1803 übrigblieb. 1967 entstand neben der Landzunge eine Mülldeponie, um den Abfall direkt in die Erde zu kippen. Heute ist die Insel eine naturschöne Halbinsel, die zu vielen Freizeitaktivitäten einlädt. Hier können Sie unter anderem klettern, spielen und in den Hügeln Mountainbike fahren. Vigelsø Stige Ø Odins Bro Wotan’s Bridge • Odins Brück e


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above