Page 36

Visitodense 2017

36 DK Den 6 km lange Enebærodde skærmer Odense Fjord fra Kattegat. Den er dannet ved havets gradvise aflejring af sand, grus og sten. Kysten mod Kattegat er stenet og nogle steder sandet, mens der er strandenge og lavvandsområder ind mod Odense Fjord. Stien rundt om odden er i alt ca. 12 km og egner sig fint til en cykeltur eller gåtur. Undervejs kan du være så heldig at møde Gallowaykvæg, en hugorm og nogen af de mange ynglefugle, der raster her. GB The 6 km long isthmus Enebærodde shields the fiord from the Kattegat. It was formed by the sea slowly depositing sand, gravel and rocks. The coastline facing the Kattegat is rocky and in some places sandy while the side facing the fiord consists of salt marshes and shallow waters. The path around the isthmus is app. 12 km long and is great for a bicycle ride or a good long walk. Along the way you may be lucky enough to meet some Galloway cattle, adders and some of the many breeding birds that live here. DE Die 6 km lange Enebærodde schirmt Odenses Förde vom Kattegat ab. Sie ist durch Sand-, Kies- und Steinablagerungen des Meeres entstanden. Die Küste zum Kattegat hin ist steinig und stellenweise sandig, während die Küste zu Odenses Förde hin Strandwiesen und Flachwassergebiete aufweist. Der Pfad, der um die Landzunge herumführt, ist 12 km lang und eignet sich hervorragend für eine Radtour oder eine Wanderung. Wenn Sie Glück haben, stoßen Sie unterwegs auf Galloway Rinder, eine Kreuzotter oder einige der vielen Jungvögel die hier rasten. Odense Fjord Odense fiord • Odenseer fjord DK Odense Fjord strækker sig ca. 13 km fra det nordøstlige Odense til Gabet - udmundingen til Kattegat mellem landtangen Enebærodde og halvøen Skoven. Vanddybden er generelt ret lav og kun i sejlrenden når man op på 10-11 meters dybde. I fjorden finder du to beboede øer og 24 småholme. GB Odense Fiord stretches app. 13 km from the northeastern part of Odense to Gabet - the outlet between the isthmus Enebærodde and the peninsula Skoven. The depth of water in general is pretty low, just about 2 meters and only in the channel does it reach 10-11 meters. In the fiord there are 2 inhabited islands and 24 minor islets. DE Odenses Förde erstreckt sich ca. 13 km vom nordöstlichen Odense bis zum Gabet – die Mündung in das Kattegat zwischen der Landzunge Enebærodde und der Halbinsel Skoven. Das Wasser ist an den meisten Stellen recht flach. Nur in der Fahrrinne werden bis zu 10-11 M. Tiefe erreicht. In der Förde gibt es zwei bewohnte Inseln und 24 kleine Werder. Enebærodde


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above