Page 30

Visitodense 2017

30 Histotoriet - Børnemuseet på Fyn Th e ch ildren’s museum on Funen • Kindermuseum auf Fünen DK Tag på opdagelse i Histotoriet - Møntergårdens nye børnemuseum med masser af aktiviteter for nysgerrige og videbegærlige børn. Leg jer til viden om historien og alle museumsgenstandene sammen med historikeren, arkæologen og konser- vatoren - og find ormen Worm, der gemmer sig i krogene. Histotoriet er Fyns nye historiske museum for børn i alderen fra 4 til 11 år. Et sted, hvor de kan lege detektiver, bruge kroppen, eksperimentere og udforske ægte museumsgenstande, som er udstillet. Her bruger børnene deres nysgerrighed for at få større viden om gamle dage. Kort sagt: Alle tiders sted for børn, forældre og bedsteforældre. Selvom tiden går baglæns i Histotoriet, så flyver den alligevel afsted. Besøg også udstillingen Børnenes Baggård – en baggård, en lejlighed og et snedkerværksted anno 1890, som åbner foråret 2017. Her kan I lege jer tilbage i historien og med alle sanser opleve, hvordan børn levede i byen for 120 år siden. Åbent dagligt fra februar 2017 kl. 10 til 16 – undtagen mandag. Gratis for børn. Anden weekend i hver måned laver museumsformidleren spændende aktiviteter med børnene. I alle ferier bydes på masser af ekstra oplevelser. GB Explore Histotoriet Children’s Museum - Møntergården’s new children’s museum offering a whole host of activities for curious, inquisitive youngsters. Learn about history and all the museum’s pieces through play with the historian, archaeologist and conservator – and find the aptly named worm, Worm, hiding in the corners. Histotoriet is Funen’s new history museum for children aged 4 to 11. A place where they can play at being detectives, use their bodies, experiment and examine the genuine museum pieces on display. A place where children can use their curiosity to learn more about olden times. In short: A great place for children, their parents and their grandparents. Time might go backwards at Histotoriet, but it flies by regardless! Be sure to visit Børnenes Baggård, a backyard, a flat and a carpentry workshop as it would have looked in 1890. The exhibition is set to open in spring 2017. Here, you can play your way back in time and experience with all your senses what it was like to be a child in the town 120 years ago. Open daily from February 2017, 10.00– 16.00 – except Mondays. Free admission for children. DE Entdecken Sie Histotoriet - das neue Kindermuseum des Museums Møntergården mit einer Vielzahl von Aktivitäten für neugierige Kinder. Hier kann man sich zusammen mit dem Historiker, dem Archäologen und dem Konservator Wissen über die Geschichte und Museumsgegenstände aneignen – und nach Worm dem Wurm suchen, der sich in den Ecken versteckt. Histotoriet ist das neue Geschichtsmuseum Fünens für Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren. Ein Ort, an dem sie Detektiv spielen, den Körper einsetzen, experimentieren und echte dort ausgestellte Museumsgegenstände erforschen können. Hier nutzen die Kinder ihre Neugier, um mehr über alte Zeiten zu erfahren. Besuchen Sie auch Børnenes Baggård – einen Hinterhof, eine Wohnung und eine Tischlerwerkstatt anno 1890, die im Frühjahr 2017 eröffnet werden. Hier können Sie sich zurückversetzen lassen in die Geschichte und mit allen Sinnen erleben, wie Kinder vor 120 Jahren in dieser Stadt lebten. Ab Februar 2017 täglich geöffnet von 10 bis 16 Uhr (Montag Ruhetag). Kinder Eintritt frei.


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above