Page 29

Visitodense 2017

29 DK Glæd jer til det nye lære- og lege- område på Danmarks Jernbane- museum I centrum af Odense ligger Danmarks Jernbanemuseum. Den 18. juni er museet klar med det nye, store udendørs lære- og legeområde “På Sporet af Historien”. Børnene vil elske det kæmpe damplokomotiv og det næsten otte meter høje vandtårn. De kan gå på opdagelse i førerhuset og i maskinen, hvor de kan udforske, hvordan lokomotivet fungerer med fyrkasse og røgkammer. Børnene kan også kravle op i vandtårnet og få en rutschetur fra toppen. På Sporet af Historien er modelleret efter rigtige genstande, som børn og voksne kan se på museet og på udearealet. Besøg det store damplokomotiv i udstillingen og forsyningsanlægget med vandkranen tæt ved drejeskiven. Den 18. juni åbner museet også et helt nyt minitogsanlæg, som er iscenesat med jernbanehistoriske miljøer i børnestørrelse. Turen udgår fra “Københavns Hovedbanegård” på minitog modelleret efter rigtige tog som MY-lokomotivet og MA-lyntoget. Undervejs kører publikum over “den gamle Lillebæltsbro”, gennem en Storebæltsfærge og en lille stationsby. www.jernbanemuseet.dk GB Look forward to a new learning and play area at the Danish Railway Museum The Danish Railway Museum is situa- ted in the centre of Odense. On 18th June, the museum is ready with the new, large outdoor learning and play area “On the Trail of History”. Kids will love the giant steam locomotive and the nearly eight-meter high water tower. They can explore the cab and the engine room, where they can test how the engine works with a firebox and smoke chamber. Children can also climb the water tower and go down on a slide. “On the Trail of History” is modeled after real items that children and adults can see at the museum and the outdoor area. Visit the large steam locomotive on display and the supply plant with the water crane near the turntable. On 18th June, the museum will also open a new mini train facility that is staged with child sized historic railway environments. The ride starts from Copenhagen Central Station on the mini train modeled after real trains such as the MY-locomotive and MA high-speed train. Along the way the audience cross the Old Little Belt Bridge, and rides through a Great Belt ferry and a small railway town. DE Freuen Sie sich auf den neue Lehr- und Spielbereich in Dänemarks Eisenbahnmuseum Im Zentrum Odenses liegt Dänemarks Eisenbahnmuseum. Am 18. Juni wird der neue, große Outdoor Lehr- und Spielbereich „Der Geschichte auf der Spur“ eröffnen. D ie Kinder werden die riesige Dampflokomotive und den beinahe 8 m hohen Wasserturm lieben. Die Fahrer- kabine und der Maschinenraum können betreten werden und wer Lust hat, kann erforschen wie die Lokomotive mit Feuerbüchse und Rauchkammer funktioniert. Die Kinder können auch den Wasserturm hinaufklettern und von oben herunterrutschen. In „Der Geschichte auf der Spur“ wurden echte Gegenstände nachmodelliert, die im Museum und im Außenbereich zu sehen sind. Besuchen Sie auch die große Dampf- lokomotive in der Ausstellung und die Versorgungsanlage mit dem Wasserkran in der Nähe der Drehscheibe. Am 18. Juni eröffnet auch eine neue Minizuganlage, die in einer historischen Eisenbahnumgebung in Kindergröße in Szene gesetzt wird. Die Fahrt beginnt am Kopenhagener Hauptbahnhof in einem Minizug, der richtigen Zügen wie der MY-Lokomotive und dem MA-Intercityzug nachempfunden wurde. På Sporet af Historien Track ing History • Der Gesch ich te auf der Spur © Monstrum


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above