Page 26

Visitodense 2017

26 Undskyld her roder - vi bygg er om sorry abo ut the mess - we are renovating • So rry über das Chaos - wir renovieren DK Odense er i gang med en udvikling fra stor dansk by til dansk storby - en moderne by med en levende bymidte, et mangfoldigt kulturliv og dejlige, grønne oaser. En række store udviklingsprojekter skal være med til at skabe vækst i byen. På Th. B. Thriges Gade, som indtil 2014 delte bymidten i to, gennemføres en historisk sammenbygning af bymidten – fra gade til by. Det roder lidt lige nu, men det skal nok blive godt! Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960’erne for at imødekomme den voksende biltrafik. Med anlæggelsen af gaden skar man Odense bymidte over i to dele – en vestlig del og en østlig del. Et af hovedformålene med omdannel- sen af Thomas B. Thriges Gade er at genskabe forbindelserne mellem øst og vest. Fra 2020 kører Odense Letbane på strækningen og bliver byens nye rygrad, der forbinder bymidten med andre vigtige områder i byen. Bilfri bymidte Med byomdannelsesprojektet ønsker man at skabe et grønt og bæredygtigt byområde, hvor letbane, cykeltransport og bentøjet er i højsæde som transportmidler. En bilfri bymidte betyder dog ikke, at man ikke har tænkt på bilerne. Under hele projektområdet anlægger man et underjordisk parkeringsanlæg med plads til ca. 1.000 biler. Anlægget får fem op- og nedkørsler, så man nemt kan komme til og fra parkeringsanlægget, når man besøger bymidten i bil. Parkeringsanlægget bliver udstyret med et underjordisk fodgængerstrøg, hvor man via de mange trappetårne nemt kan komme op i bymidten, når man har parkeret sin bil. Parkeringsanlægget bygges i to etaper: Man startede i den nordlige del af projektområdet og bevæger sig derefter mod syd. Den nordlige del af parkeringsanlægget åbnede med 500 pladser den 1. oktober 2016, og i 2017 begynder man arbejdet med den sydlige del. Det nordlige parkerings- anlæg og det sydlige parkeringsanlæg forbindes på sigt med en tunnel og bliver til ét stort anlæg. Den nye bydel Den nye bydel består af i alt 19 byggegrunde, som alle er solgt til lokale og nationale investorer. De første grundejere er begyndt at bygge, og de resterende følger trop med start i begyndelsen af 2017. Længst mod nord vil TOGT Ejendomsudvikling bygge et 17 etager højt hus med boliger og erhverv. Det nye tårn får det kommende musik- og teaterhus ODEON som nabo. 5E Byg bygger boliger og erhvervslokaler på to byggefelter, som får den grønne Lotzes Have og Fyns Grafiske Værksted som naboer. I den vestlige side af projektområdet vil Arkitektgruppen bygge boliger og erhverv på fire byggefelter. Arkitektgruppen har døbt bygningerne ”Terrassehusene”, da de alle får store altaner og terrasser. Janus Lylloff, der til dagligt er gymnasielærer, står bag projektet ”Bofællesskabet Thomas B. Thriges Gade”. Bygningerne bliver et moderne bofællesskab med lejligheder og rækkehuse, og alle boligerne får enten have eller terrasse ud mod den lille byhave, Rosenhaven, som grænser op til det historiske H.C. Andersen Kvarter. Den femte og sidste investor i den nordlige del af projektområdet er entreprenørfirmaet KPC. KPC skal opføre et hotel, og samme selskab er netop nu også i gang med at bygge det nye musik- og teaterhus ODEON på nabogrunden. Den sydlige ende Mens man i den nordlige del af projektområdet har solgt byggegrundene til flere forskellige investorer, er byggegrundene i syd solgt til én køber. AP Ejendomme A/S skal bygge i syd på den helt centrale placering med Odense Rådhus, Domkirken og gågadenetværket som nærmeste naboer. Det nye byggeri omkring Fisketorvet og Albani Torv kommer til at bestå af tre bygninger: Albani Karréen, Fisketorvs Karréen og Nørregadehuset. Der bygges i tre til syv etagers højde med primært boliger, detailhandel og erhverv i form af caféer, restauranter mv. I Albani Karréens stueetage planlægger man at lave Torvehaller. Torvehallerne bliver et madmekka af fynske råvarer og en attraktion i Odense. De mange boliger varierer i størrelse, så de imødekommer forskellige behov. Alle boliger har adgang til enten altan eller gårdrum. I Albani Karréen er gårdrummet placeret i 2. sals højde og giver ovenlys ned til torvehallerne. På toppen af karréerne finder man bygningernes fælleshuse, som støder op til tagterrasserne og giver en række muligheder for fælles aktiviteter. Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er i fuld gang, men har stadig nogle års arbejde tilbage. I 2020 er Odenses bymidte forvandlet, og den østlige og vestlige del af bymid- ten er igen forbundet – nu i en moderne, grøn bymidte. Oversigtsmodel | Over view model | Übersichtsmodelle


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above